Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Låre [norsk]    Fire ned. Motsatt av hive.
Maritim ordliste © MaritimStart