Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Låring [norsk]    Aktre del av skutesiden fra det sted der avrundingen begynner.
Maritim ordliste © MaritimStart