Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Løpemeter [norsk]    Betegnelse på byggevarer som har en pris pr. meter.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no