Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Løvmeis [norsk]    Marsh Tit [engelsk]   Poecile palustris [latin]   2 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Kinaløvmeis [norsk]    Black-bibbed Tit [engelsk]   Poecile hypermelaena [latin]   Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no