Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Løvplystrer [norsk]    Little Shrike-thrush [engelsk]   Colluricincla megarhyncha [latin]   2 Kingfisher Park 12. og 14.11., 1 Big Mitchell Creek 14.11., 1 Bromfield Crater 15.11. og vanlig Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no