Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
LDAP-katalog [norsk]    En database som er strukturert på en bestemt måte (kalles elektronisk katalog). Man kommuniserer med databasen ved hjelp av en standard kalt LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Katalogen inneholder som regel informasjon om personer og institusjoner.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC