Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Laboratorieundersøkelser [norsk]    - nødvendige for å bestemme om det finnes potensielt reversible årsaker til kognitiv funksjonsnedsettelse. Hb, SR, Na, K, Ca, ALAT, glukose, homocystein, vitamin B12, folinsyre i blod, TSH og urinanalyse skal utføres hos alle pasienter. Hvis pasienten har ujevn puls, tachykardi eller bradykardi, er EKG nødvendig. Ekokardiografi må utføres hvis pasienten har bilyder. I spesielle tilfeller må det utføres serologiske tester for HIV, borreliainfeksjon og syfilis. Lumbalpunksjon med undersøkelse av cerebrospinalvæsken er bare nødvendig ved mistanke om intrakraniell patologi, f.eks. meningitt, leukemisk infiltrasjon og spredning av en malign sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS