Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Labridae [latin]    Berggyltfamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåstål / rødnebb, berggylt, brungylt, grasgylt/gressgylt, bergnebb, grønngylt)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag