Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Lacuna, -ae [latin]    fordypning, hull [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen