Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Laft [norsk]    Cogged joint [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Laftehus [norsk]    Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker eller planker som ligger horisontalt og som felles sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med skillevegger og yttervegger.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
LAFTESTRIMMEL [norsk]    Tynn glassvattstrimmel som benyttes sammen med Leca Isoblokk 30 cm, legges i fugene mellom mørtelstripene.
Byggteknisk ordliste © maxit Group