Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lagfiskeskarv [norsk]    Little Black Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax sulcirostris [latin]   Vanligste skarv, men aldri tallrik.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no