Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lagopus leucurus [latin]    Hvithalerype [norsk]   White-tailed Ptarmigan [engelsk]   1 F Red Mountain Pass - CO 13.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no