Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Lagtinget [norsk]    Lagting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Lagtinget [norsk]    (the) Lagting [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Lagtinget [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lagtinget [norsk]    (Stortinget) en fjerdedel av stortingsrepresentantene (41) velges til Lagtinget. Minst 3 dager etter at et lovforslag har vært behandlet i Odelstinget, kommer det opp i Lagtinget til debatt og avstemming. Lagtinget har sine møter i Lagtingssalen og blir ledet av Lagtingspresidenten.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Lagtingets president [norsk]    President of the Lagting [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
velge inn i Lagtinget [norsk]    elect to the Lagting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget