Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lagtingets president [norsk]    President of the Lagting [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet