Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lakmusisfugl [norsk]    Blue-eared Kingfisher [engelsk]   Alcedo meninting [latin]   4 ind Sukau 13., 5 ind ss 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no