Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lakseabbor [norsk]    Micropterus salmoides [latin]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, lakseabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Lakseabborfamilien [norsk]    Centrarchidae [latin]   Familie (bl.a. lakseabbor)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag