Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lalage leucomela [latin]    Okergumptrillefugl [norsk]   Varied Triller [engelsk]   1 par Ellis Beach 12.11., 5 Mt. Whitfield 18.11., 2 Cairns 18.11. og 2 Edmonton 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no