Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Lama [tysk]    (pattedyr) lama
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Lama [norsk]    Lama [engelsk]   Lama glama  [latin]   (Domestisert form av Guanaco, Guanako Lama guanicoe) Regelmessig i Andesfjellene
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lama [norsk]    Llama [engelsk]   Lama glama [latin]   Domestiserte dyr: Humahuaca Rd 16. og 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
bislama [norsk]    Bislama [engelsk]   bis – bi [ISO-koder]   språk i Vanuatu
Liste over navn på språk © Språkrådet
Lama pacos [latin]    Alpakka [norsk]   Alpaca [engelsk]   Vanlig i Andesfjellene (Trolig kun tamme dyr)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lama guanicoe [latin]    Guanako [norsk]   Guanaco [engelsk]
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no