Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Lammegribb [norsk]    Lammergeier [engelsk]   Gypaetus barbatus [latin]   Koko Nor, str Wenquan-Madoi, Kanda Shan Pass, str Nangqiang-Maoshuan, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lammegribb [norsk]    Lammergeier [engelsk]   Gypaetus barbatus [latin]   Fire lammegribber ble sett fra hotellet vårt, Sherwani, ved ankomst til Naini Tal 28.2. Dagen etter ble fem ind. loggført i Naini Tal; sett både fra hotellet og fra Snow View Ridge. Dessuten tre ind. ved Sat Tal 2.3., og tre ind. fra Mongoli Valley 3.3. Arten hekker både ved Naini Tal og Mongoli.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no