Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lamna nasus [latin]    Håbrann [norsk]   marin (bruskfisker, gråhaier, håbrannfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag