Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lampridae [latin]    Laksestørjefamilien [norsk]   Familie (bl.a. laksestørje)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag