Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lamprotornis chalybaeus [latin]    Blåøreglansstær [norsk]   Greater Blue-eared Starling [engelsk]   Common and widespread, although not recorded in the west, southwest or at the coast. The best days were 20/11 with 15 birds recorded at Lake Naivasha and Lake Nakuru and 23/11 with 20 birds logged (Lake Bogoria and transport to Kitale).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no