Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Landheving [norsk]    Heving av jordskorpa etter at den har vært nedpresset, f.eks. av innlandsis.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Tertiær landheving [norsk]    Landheving som foregikk i tertiær tid, for 30-50 millioner år siden. Denne landhevingen var skjev, dvs. hevingen var større i vest enn i øst.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse