Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Landing [engelsk]    Nedslag [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
blanding [norsk]    blend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
blanding [norsk]    mixing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kantblanding [norsk]    edgeblending [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
mélange, blanding [norsk]    mélange [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
additiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å addere flere farger. Rød+grønn+blå gir hvit. Bilder for TV, video og digital projeksjon dannes ved additiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
subtraktiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å filtrere f.eks. hvitt lys gjennom ulike fargefiltere. Ved projeksjon av film benyttes subtraktiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frokostblanding, kornblanding [avløserord]    cereal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet