Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Landkrabbe [norsk]    Person som ikke er vant til å være på sjøen.
Maritim ordliste © MaritimStart