Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Landsbyenke [norsk]    Village Indigobird [engelsk]   Vidua chalybeata [latin]   One sighting: 4-5 birds seen at the Ndala Ranch, Voi 6/12 (together with an amazing number of other Vidua species (see below)).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no