Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Langebarnfamilien  [norsk]    Pricklebacks [engelsk]   Stichaeidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet