Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Langhalet langeba  [norsk]    Snake blenny [engelsk]   Lumpenus lumpretaeformis [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Langhalet langebarn [norsk]    Lumpenus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag