Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Langsiktig gjeld [norsk]    Gjeld som ikke forfaller til betaling innen et driftsår (pantelån, langsiktige lån).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge