Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Langspleis [norsk]    Må ikke forveksles med (kort)spleis. Denne type spleis benyttes oftest på vaier.
Maritim ordliste © MaritimStart