Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Language [engelsk]    Språk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 52 omtrentlig(e)
Language ID [engelsk]    språk-ID [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
base language [engelsk]    originalspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
language pack [engelsk]    språkpakke, språkpakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
third language [engelsk]    Kommunikasjon i Åndens språk, en vandrende meditasjon, 24 timer i døgnet, mellom mennesker og Ånden (Gud).
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
input language [engelsk]    inndataspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Input language [engelsk]    inndataspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
language group [engelsk]    språkgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Language course [engelsk]    Språkkurs [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
language, third [engelsk]    Kommunikasjon i Åndens språk [norsk]   en vandrende meditasjon, 24 timer i døgnet, mellom mennesker og Ånden (Gud)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
language-neutral [engelsk]    språknøytral, språknøytral [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
natural language [engelsk]    naturlig språk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
language code/tag [engelsk]    språkkode [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
assembly language [engelsk]    assemblerspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
computer language [engelsk]    dataspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fallback language [engelsk]    basisspråk, basisspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
keyboard language [engelsk]    tastaturspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
language-specific [engelsk]    språkspesifikk, språkspesifikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
installed language [engelsk]    installert språk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
language-dependent [engelsk]    språkavhengig, språkavhengig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programing language [engelsk]    programmeringsspråk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
language collection [engelsk]    språksamling, språksamling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
recognizer language [engelsk]    gjenkjennerspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
american sign language [engelsk]    ASL [forkortelse/akronym]   amerikansk tegnspråk
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Language Interface Pack [engelsk]    LIP (Language Interface Pack), LIP (Language Interface Pack) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user interface language [engelsk]    brukergrensesnittspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data definition language [engelsk]    datadefinisjonsspråk (DDL - data definition language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Printer Control Language [engelsk]    PCL [akronym]   Printer Control Language ble utviklet av Hewlett-Packard for at deres skrivere skulle kunne styres av ulike programmer. PCL brukes også av andre skriverprodusenter, inkludert OKI Printing Solutions.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Hypertext Markup Language [engelsk]    Hypertext Markup Language, Hypertext Markup Language [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
page-description language [engelsk]    sidebeskrivelsesspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Structured Query Language [norsk]    Structured Query Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Page Description Language [engelsk]    Sidebeskrivelsesspråk [norsk]   PDL [akronym]   Et sidebeskrivelsesspråk (PDL) spesifiserer oppsettet og innholdet på en utskrevet side. Hewlett Packards PCL (Printer Control Language) og Adobes Postscript er de to mest brukte sidebeskrivelsesspråkene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Extensible Markup Language [norsk]    extensible markup language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ultimate fallback language [engelsk]    endelig basisspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hyper text markup language [engelsk]    html [forkortelse/akronym]   det er vanligere å bruke versaler: HTML)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
extensible markup language [engelsk]    XML [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fools laugh at the Latin language [engelsk]    Rident stolidi verba latina [latin]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
extensible rights markup language [engelsk]    XrML (Extensible Rights Markup Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Language for non-Unicode programs [engelsk]    Språk for ikke-Unicode-programmer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Outline Processor Markup Language [norsk]    Outline Processor Markup Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user-preferred interface language [engelsk]    brukervalgt grensesnittspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Web Services Description Language [engelsk]    WSDC (Web Services Description Language - språk for beskrivelse av webtjenester) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Security Assertion Markup Language [engelsk]    SAML [forkortelse]   en standard for deling av sikkerhetsinformasjon
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Binary Application Markup Language [norsk]    Binary Application Markup Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Provisioning Markup Language [engelsk]    SPML [forkortelse]   OASIS spesifisert XML basert protokoll som beskriver innhold og prosess for å spesifisere ”provisioning” tjenester
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Standard Generalized Markup Language [engelsk]    SGML (Standard Generalized Markup Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system-preferred interface language [engelsk]    systemvalgt grensesnittspråk, systemvalgt grensesnittspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eXtensible Application Markup Language [engelsk]    eXtensible Application Markup Language, eXtensible Application Markup Language [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
extensible hyper text markup language [engelsk]    XHTML [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Practical Extraction and Report Language [norsk]    Practical Extraction and Report Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Extensible Access Control Markup Language [engelsk]    XACML [forkortelse]   et språk for spesifikasjon av aksess til informasjon på internett
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
The only good language is a dead language [engelsk]    Sola lingua bona est lingua mortua [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Synchronized Multimedia Integration Language [engelsk]    SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft