Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Language for non-Unicode programs [engelsk]    Språk for ikke-Unicode-programmer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft