Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Laniarius erythrogaster [latin]    Svarthodegonolek [norsk]   Black-headed Gonolek [engelsk]   2 birds were seen on the boattrip at Dunga Point, Kisumu 28/11 (near the village). Less than five minutes earlier we had been watching the target bird of the boattrip; the Papyrus Gonolek!
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no