Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Laniocera hypopyrra [latin]    Gråsørgefugl [norsk]   Cinereous Mourner [engelsk]   1 Eco Amazonia 5.9., 1 Pantiacolla 20.-22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no