Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lanius collurius [latin]    Tornskate [norsk]   Red-backed Shrike [engelsk]   One bird was seen at Lake Bogoria 23/11 and this was our only sighting.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no