Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lanius ludovicianus [latin]    Amerikavarsler [norsk]   Loggerhead Shrike [engelsk]   7-8 ind Cimarron Valley - NM og 1 ind Malheur NWR - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no