Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lanius tephronotus [latin]    Tefravarsler [norsk]   Grey-backed Shrike [engelsk]   Dali, Tengchong, Lijang, mer regelmessig fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no