Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lanius vittatus [latin]    Indiavarsler [norsk]   Bay-backed Shrike [engelsk]   Fire indiavarslere i Keoladeo 20.2. og to ind. 23.2., dessuten fem ved Bund Baretha 22.2. og en 23.2. (+ en på vei ut til BB 22.2.). Enkeltind. sett fra bussen 24., 25. og 26.2., og to ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no