Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Large-billed Crow [engelsk]    Tykknebbkråke [norsk]   Corvus macrorhynchos [latin]   Relativt vanlig fra og med Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Large-billed Crow [engelsk]    Tykknebbkråke [norsk]   Corvus macrorhynchos [latin]   1 Beijing 1.5. og 3 Shanhaiguan 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Large-billed Crow [engelsk]    Tykknebbkråke [norsk]   Corvus macrorhynchos [latin]   Loggført alle dager. Høyeste dagsantall (av de dager det ble anslått noe tall) var 30 ind. ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no