Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Largo [norsk]    (it. bred) Indikerer et meget sakte tempo. Vanligvis saktere enn adagio.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)