Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Larmekokaburra [norsk]    Blue-winged Kookaburra [engelsk]   Dacelo leachii [latin]   3 Mount Molly 13.11. og 5-6 mellom Kingfisher Park og Atherton 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no