Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Larosterna inca [latin]    Inkaterne [norsk]   Inca Tern [engelsk]   Vanlig Lima og Pelagic 29.9., enkelte Puerto Viejo og Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no