Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Larus belcheri [latin]    Skarvmåke [norsk]   Belcher’s Gull / Band-tailed Gull [engelsk]   Vanlig på kysten omkring Lima 29.-30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no