Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Larus hemprichii [latin]    Sotmåke [norsk]   Sooty Gull [engelsk]   About 10-15 Sooty Gulls were present at Malindi Beach 3/12. Rather surprisingly we did not see any at the Sabaki River.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no