Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Larus ridibundus [latin]    Hettemåke [norsk]   Black-headed Gull [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Larus ridibundus [latin]    Hettemåke [norsk]   Black-headed Gull [engelsk]   Relativt fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Larus ridibundus [latin]    Hettemåke [norsk]   Black-headed Gull [engelsk]   Omtrent 50 hettemåker i to artsrene flokker ved Okhla 4.3. var turens eneste observasjon. (Asiahettemåke forekom også her, og var mer tallrik, jfr. ovenfor.)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no