Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Laryngektomi [norsk]    Fjerne hele eller deler av strupehodet (larynx).
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
laryngektomi [med. el. latin]    Operativ fjerning av strupehodet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no