Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Laser Assisted In Situ Keratomileusis [engelsk]    LASIK [akronym]   Laserbehandling av optiske sysnfeil. Med et lite kirurgisk instrument lages et ”lokk” på hornhinnen. Dette lokket brettes til side. Så kan laseren begynne selve behandlingen.
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter