Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lask [norsk]    Flatt tre - el. metallstykke som forbinder to sammenstøtende bord-, bjelke- el. skinne ender i lengderetningen.1. (mar.), Eldeskjøt i en seilsduk. Ikke vind-utsatt posisjon, bak vindbeskyttende/ hindrende objekter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
flask [engelsk]    flaske, kolbe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kjøllask [norsk]    keel scarf [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
receiving flask [engelsk]    samlekolbe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen