Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Late [engelsk]    Sent [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 104 omtrentlig(e)
Flate [norsk]    Flat terrain / plain [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
flate [norsk]    Area, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
slate [norsk]    Brett (gjerne sort med hvit skrift) for å identifisere scenene/tagningene i en filmproduksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
plate [norsk]    disc [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
plate [norsk]    disc [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
slate [engelsk]    skifer, svakt foliert leirskifer [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
plate [norsk]    panel [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
plate [engelsk]    legge på plate, legge ut på plate, legge ut, sette ut [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Later [engelsk]    senere [norsk]   L8R [slang]   See you later - Vi sees senere
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
later [engelsk]    Senere [norsk]   L8R [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
relate [engelsk]    sette i forbindelse; fortelle, berette [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Lateks [norsk]    Malingstype bestående av en stabil dispersjon av en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon av naturgummi i vann.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
violate [engelsk]    krenke, bryte; vanhellige [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
collate [engelsk]    ordne, sortere [norsk]   (sortere ved utskrift)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utelate [norsk]    omit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
violate [engelsk]    overtre(de), krenke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forlate [norsk]    abandon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
emulate [engelsk]    emulere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
latency [engelsk]    ventetid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lateral [norsk]    lateral [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
acylate [engelsk]    acylere [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
latency [engelsk]    ventetid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Collate [engelsk]    Sortering [norsk]   Når det gjelder trykking, betyr dette å skrive ut sidene i dokumentet i riktig rekkefølge.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Lateral [norsk]    posisjonen lengst fra medianplanet, eller midtlinjen i kroppen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
lateral [med. el. latin]    Til siden for. Eks. ligger armene lateralt for brystet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forlate [norsk]    guoddit [samisk]   (v) (-d-) //NL175: luohpat soapmása luhtte 'forlate noen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forlate [norsk]    ándagassii addit [samisk]   (v) (-tt-) 'tilgi' //NL175:iigo ándagassii luoitimis leat 'er det ikke tilgivelig?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
template [engelsk]    mal, sjablong; mønster [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
template [engelsk]    mal, (sjablong, mønster) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
populate [engelsk]    fylle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
template [engelsk]    mal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Template [engelsk]    mal [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Overflate [norsk]    Surface [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
calculate [engelsk]    beregne [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Lateralis [latin]    som ligger nærmere siden [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
correlate [engelsk]    samsvare; vise avhengighet av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oscillate [engelsk]    svinge [norsk]   (fram og tilbake)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
postulate [engelsk]    (ubevist) påstand; påstå, forutsette [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
calculate [engelsk]    beregne, kalkulere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ledeplate [norsk]    baffle plate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ryggflate [norsk]    sealgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
tynn plate [norsk]    Lamina, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
håndflate [norsk]    Vola, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
annihilate [engelsk]    tilintetgjøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
articulate [engelsk]    koordinere, samordne; artikulere, uttale; gi klart uttrykk, uttrykke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assimilate [engelsk]    oppta (i seg); tilegne seg; få til å ligne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
styreplate [norsk]    touchpad [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tessellate [engelsk]    tesselere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndflate [norsk]    čoarbmevuođđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lateen sail [engelsk]    latinerseil [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
liten flate [norsk]    Areola, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
contemplate [engelsk]    tenke på, overveie; betrakte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
interpolate [engelsk]    føye inn, skyte inn, smugle inn; interpolere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grenseflate [norsk]    frontend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
interpolate [engelsk]    interpolere, utregne [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
knappeflate [norsk]    button face [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
encapsulate [engelsk]    kapsle inn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
encapsulate [engelsk]    kapsle inn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
extrapolate [engelsk]    ekstrapolere [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
particulate [engelsk]    finfordelt, i partikkelform [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Skurt flate [norsk]    Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt drevet planskive e.l.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
nametemplate [engelsk]    navnemal [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
late binding [engelsk]    sen binding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ansikt, flate [norsk]    Facies [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
cost template [engelsk]    kostnadsmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Page template [engelsk]    sidemal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
terephthalate [engelsk]    teraftalat [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Paleisk flate [norsk]    Gammel flate. Benyttes på den opprinnelige landoverflaten som ble dannet ved den tertiære landhevingen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Glattet flate [norsk]    Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin e.l.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
skrivbar plate [norsk]    writeable disc [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
langspillplate [norsk]    long playing [engelsk]   LP el. lp [forkortelse/akronym]   (plate), (vinylplate)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
late i stikken [norsk]    heahtáduhttit [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-311: (-ht-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
design template [engelsk]    utformingsmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rights template [engelsk]    rettighetsmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lateral moraine [engelsk]    sidemorene [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
meget tynn plate [norsk]    Lamella, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
unnlate; utelate [norsk]    omit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
content template [engelsk]    innholdsmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
default template [engelsk]    standardmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
unnlate, utelate [norsk]    omit [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
overriding plate [engelsk]    platen som rir over [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
document template [engelsk]    dokumentmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
computer to plate [engelsk]    Ctp [norsk]   utkjøringsenhet for plater hvor RIP filene overføres direkte til plater ved laserteknologi.
Grafisk ordliste © Grøset
Workgroup Template [engelsk]    Arbeidsgruppemal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
med flat overflate [norsk]    tabular [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Lettering template [engelsk]    bokstavmal [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Cup of hot chocolate [engelsk]    Kakaokopp [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
certificate template [engelsk]    sertifikatmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Latet anguis in herba [latin]    A snake lies in the grass [engelsk]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
styreplate, pekeplate [avløserord]    touchpad [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Laterallus albigularis [latin]    Surrerikse [norsk]   White-throated Crake [engelsk]   1 sett + 2-3 H Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Wonderful to say/relate [engelsk]    Mirabile dictu [latin]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Laterallus melanophaius [latin]    Kanelrikse [norsk]   Rufous-sided Crake [engelsk]   H Explorer’s Inn 6.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
skjenebrett, sendeplate [avløserord]    frisbee [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sales quotation template [engelsk]    salgstilbudsmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontaktflate, grenseflate [norsk]    interface [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Vaterbord, vaterbordsplate [norsk]    Ytterste bord, planke eller plategang i dekket, kalles dollbord på åpne båter.
Maritim ordliste © MaritimStart
kortplassdeksel, dekkplate [norsk]    back panel cover [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
arbeidsområde, arbeidsflate [avløserord]    workspace [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
parent content type template [engelsk]    mal for overordnet innholdstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kollisjonsflate, støtflate [norsk]    impact wall [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lide; tåle; gjennomgå; tillate [norsk]    suffer [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
praline / sugared almond / chocolate [engelsk]    pralin / brente mandler / sjokolade, konfekt [norsk]   praline [fransk]   (flamsk): pralin; (belgisk): sjokolade
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
late som (om); leke; spille (skuespill) [norsk]    pretend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no