Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Lateks [norsk]    Malingstype bestående av en stabil dispersjon av en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon av naturgummi i vann.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no